Γενικές Πληροφορίες

Δικαίωμα συμμετοχής:


• Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο Συνέδριο είναι η υποβολή της Φόρμας Εγγραφής την οποία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου https://www.imsgcongress2021.gr/
• Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα λάβουν την ηλεκτρονική κονκάρδα (e-badge) η οποία θα περιλαμβάνει το προσωπικό barcode καθώς και το Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή (e-Program) μέσω ενός QR code.

Παρακολούθηση μέσω διαδικτύου:

• Το Συνέδριο θα αναμεταδοθεί ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας: https://www.imsgcongress2021.gr/

• Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση του email που έχετε υποβάλλει στην φόρμα εγγραφής σας καθώς και του προσωπικού σας barcode (περιλαμβάνεται στο e-badge).

• Η διαδραστικότητα θα επιτευχθεί μέσω της on-line φόρμας υποβολής σχολίων, η οποία θα είναι διαθέσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, έτσι ώστε να υποβάλλεται τα ερωτήματα σας στους ομιλητές.

Πληροφορίες:

• Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα παραλάβουν οδηγίες λήψης του ηλεκτρονικού Πιστοποιητικό Παρακολούθησης (e-Certificate), στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχουν δηλώσει στο Δελτίο Συμμετοχής τους.

• Χορηγούνται 19 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

• Ο χρόνος παρακολούθησης θα καταγράφεται από το χρόνο της on-line παρακολούθησης στην πλατφόρμα μετάδοσης.

Διοργάνωση:

Εταιρεία Παθολογίας Ελλάδος

Ερμού 57, 546 36 Θεσσαλονίκη

Τ. & Fax: 2316 012754

Email: info@epe.edu.gr

Website: www.epe.edu.gr